"Global Reach - Local Touch"

Gothia Protection Group

Gothia Protection Group är ett privat säkerhetsföretag, bevakningsbolag, bevakningsföretag och säkerhetsbolag med lokal närvaro i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Auktoriserat bevakningsföretag, bevakningsbolag

Gothia är ett auktoriserat som bevakningsföretag, bevakningsbolag specialiserat på skydd, personskydd, livvakter och livvaktskydd och med särskild auktorisation för personskydd med livvakt.

Andra säkerhetsföretag, bevakningsbolag, bevakningsföretag, säkerhetsbolag

Det finns ett otal säkerhetsföretag, bevakningsbolag, bevakningsföretag och säkerhetsbolag i Stockholm, Göteborg och Malmö av skiftande kvalite. Gothia grundades som säkerhetsföretag, säkerhetsbolag 1997 och har under många år innehaft auktorisation för bevakningsbolag och bevakningsföretag. Gothia fick 2004 sin särskilda auktorisation för personskydd - livvaktskydd, med livvakter. Gothia anlitas idag för personskydd, livvaktskydd och andra säkerhetsuppdrag där behovet av skydd och säkerhet står utöver det vanliga. Gothia är ett säkerhetsföretag som anlitas av krävande kunder i behov av skydd kring sin personliga säkerhet eller av livvakter vid särskilda evenemang.

Ökande behov av säkerhetsföretag, bevakningsbolag, bevakningsföretag och säkerhetsbolag

Behovet av livvakter, personskydd och livvaktskydd ökar i takt med den ökande hotbilden i samhället. Allt fler säkerhetsföretag, bevakningsbolag, bevakningsföretag och säkerhetsbolag kommer att utvecklas för att möta behovet. Det är Gothias fokus att leda denna utveckling.

                                                                                   
British Security Industry Authority Swedish National Police Board United Nations Association of British Investigators Swedish Enterprise Security Delegation World Association of Detectives Institute of Professional Investigators World Investigators Network Investigations Worldwide Association Amcham Finland Norwegian National Police Board Facebook LinkedIn Twitter