Om oss

Gothia Protection Groups huvudkontor där våra utredare i huvudsak genomför sina utredningar ligger i Göteborg men vi bedriver även privat utredning i Stockholm och Malmö.

Företaget

Gothia Protection Group AB [GPG] är ett privat säkerhetsföretag verksamt i tomrummet mellan begränsade rättsvårdsresurser och en volymorienterad säkerhetsmarknad. Bolaget grundades år 1997 och har sedan starten utvecklats till ett ledande företag inom riskhantering och privat säkerhet med betydande operativ internationell erfarenhet. GPG utsågs bland annat år 2006 till Gasellföretag av den Svenska affärstidningen Dagens Industri. Verksamheten bedrivs inom tre affärsområden; Särskild Bevakning, Utredning och Konsultation.

Särskild auktorisation

GPG innehar nationell auktorisation från Länsstyrelsen för bevakningsverksamhet och tillhör vidare den grupp av endast sju företag i landet som innehar särskilt utökad auktorisation och godkännande från Rikspolisstyrelsen för professionellt arbete med personskydd och livvakter. GPG innehar även licens för att bedriva internationellt säkerhets- och livvaktsarbete tack vare tillstånd från Brittiska myndigheten; Security Industri Authority (SIA).

Rikspolisstyrelsen   SIA  

Specialistkompetens

GPG har bred och djup kompetens inom ett stort antal säkerhetsområden samt gedigen nationell och internationell erfarenhet från polis, militär, privat säkerhet, juridik, management och projektledning. Mot denna bakgrund samt en organisation genomsyrad av affärsmässighet har GPG de resurser som krävs för att lösa krävande säkerhetsuppdrag och hantera situationer utifrån högt ställda krav.

Situationsanpassade tjänster

GPG utvecklar och tillhandahåller tjänster där det uppstått en lucka på grund av bristande resurser hos statliga verk och myndigheter i kombination med en volymorienterad privat säkerhetsmarknad. Verksamheten avser inte ta några tjänster ifrån dessa aktörer utan fungerar som ett komplement. Tjänsteportföljen representerar ett nytt instrument för att hantera de säkerhetsrisker dagens samhällsbild och affärsstrukturer representerar.

Internationellt nätverk

GPG upprätthåller ett beprövat internationellt nätverk av professionella samarbetspartners till fördel för våra uppdragsgivare och finns representerat i ledande branschorganisationer som NSD – Näringslivets SäkerhetsDelegation, ASIS – American Society for Industrial Security, IPI – Institute of Professional Investigators, ABI – Association of British Investigators och WAD – World Association of Detectives m.fl.

Nätverks logotyper

Om ni har några frågor om vår verksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.