Tjänstgöra för Gothia Protection Group

En unik organisation

Gothia Protection Group [GPG] är en unik organisation. Det som skiljer oss från andra är inte bara de uppdrag vi hanterar utan också bredden på de personella bakgrunder och erfarenheter som organisationen sammanfogar. Vi inser att vår framgång bygger på att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare genom att stimulera deras kreativitet och utveckling.

Fläckfritt förflutet

GPG ställer höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetandet hos sina medarbetare. Du måste självklart vara ostraffad för att kunna arbeta hos GPG. Detta eftersom alla befattningar är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll automatiskt kommer att genomföras före anställning. Säkerhetsprövning genomförs i enlighet med bestämmelser i bevakningslagen.

Vi söker

Framgångsrika sökanden har normalt sett en polisiär-, militär-, akademisk- eller gedigen privat säkerhetsbakgrund i kombination med särskild kunskap inom det arbetsområde ansökan avser. Naturligtvis representerar varje position ett varierande behov av erfarenhet och kvalifikationer. Vår rekrytering sker i huvudsak ur vår särskilt framtagna databas för ansökan hos GPG. Här har vi möjlighet att söka fram de unika egenskaper som kan vara nödvändiga i samband med ett uppdrag, något som exempelvis inte möjliggörs på samma sätt om vi får en CV tillsänt oss. Det kan exempelvis röra sig om språkkunskaper, särskild erfarenhet, geografisk placering eller professionell kompetens.

Om ni är intresserade att finnas med i vår databas vänligen skapa en profil på vår rekryteringssida.

Genom att använda ovanstående adress godkänner du enligt personuppgiftslagen (PuL) att informationen och uppgifterna tillsvidare får lagras, sparas och bearbetas i GPGs databas.