Uppdragsgivare

Gothia Protection Group [GPG] bistår Uppdragsgivare från bl.a. följande sektorer:

Förutom uppdragsgivare från ovanstående sektorer ingår även ett flertal säkerhets- och utredningsföretag i GPGs klientportfölj. Även till dessa företag levererar GPG expertis världen över.

Vid referensförfrågan kontaktar GPG en för ändamålet lämplig referens och ansöker om dennes godkännande till att medverka.

Om ni har några frågor om vår verksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.