Gothia Protection Group

YRITYS
Gothia Protection Group [GPG] on laajentanut toimintansa vuoden 2012 alusta suomeen, paikallisen tytäryhtiön kautta. GPG:n suomen toimintoja johdetaan tätä kautta. Suomen yhtiöllä on luonnollisesti kaikki tarpeelliset viranomaishyväksynnät GPG:n kaikkien palveluiden tuottamiseen myös suomessa.

GPG toi samalla suomen markkinoille täysin uusia turvallisuuspalveluita, ja –ratkaisuja,  kuten esimerkiksi laajat henkilöiden ja yritysten taustatarkastukset, yksityiset kansainväliset tutkinnat, immateriaalioikeustutkinnat ja yritysten ulkomaantoimintojen turvallisuuteen liittyvät toimet.

Gothia Protection Group [GPG] perustettiin 1997. Perustajina toimi joukko kansainvälisen työkokemuksen omaavia henkilöitä, joilla on alaan liittyvä laaja ammattitaito. Yritys on auktorisoitu Ruotsin viranomaisten toimesta toimimaan turvallisuusalalla, ollen yksi vain seitsemästä henkilösuojaukseen auktorisoidusta yrityksestä Ruotsissa. Alusta lähtien GPG on tarjonnut laajan valikoiman tutkinta- ja turvallisuuspalveluita asiakkailleen kansainvälisesti.

GPG tarjoaa asiakkailleen turvallisuusratkaisuja maailmanlaajuisesti, myös korkeamman uhan alueilla. GPG toimittaa ammattitaitoisia ja luotettavia palveluita, jotka on suunniteltu palvelemaan asiakkaidemme erityistarpeita. GPG on sitoutunut kaikissa palveluissaan ylläpitämään korkeaa kansainvälistä tasoa. Kaikki GPG:n toimijat ovat perusteellisesti koulutettuja heidän erityisammattialoillaan ja jokaisella on omalla alallaan kattava työkokemus.

GPG ylläpitää ammattitaitoista yhteistyöverkostoa useimpiin kehittyneisiin ja kehitysmaihin. GPG on jäsen muun muassa seuraavissa järjestöissä: AmCham- American Chamber of Commerce in Finalnd, NSD- The National Trade Security Delegation in Sweden, IPI- Institute of Professional Investigators, ABI- Association of British Investigators.

 

Tutkinta ja tarkkailu
GPG:n ammattitaitoiset tutkintaryhmät tarjoavat yksityisellä sektorilla ainutlaatuista tutkinnan ja tiedonkeruun taitoa. Sitoumuksemme tarjota asiakkaillemme kustannustehokkaita ja aikataulun pitäviä palveluita, käyttäen kokeneita tutkintaryhmiä, on laajasti tunnustettu tutkintapalveluita tarjoavien tahojen keskuudessa. Moni suosituksistamme tuleekin toisilta tutkintaa suorittavilta tahoilta ja yrityksiltä.

GPG tarjoaa erittäin luotettavia palveluita ja ratkaisuja muun muassa seuraavissa toimissa:

- Taustaselvitykset
- Due Diligence- Yritys tai yksityinen
- Omaisuuden paikallistaminen ja palautus
- Tarkkailutehtävät
- Yritysvakoilun ennaltaehkäisy / paljastus
- Sisäisen hävikin ennaltaehkäisy / paljastus
- Petostutkinnat
- Oikeudenkäyntituki
- Peitetoimin tapahtuvat tutkinnat
- Tekijänoikeustutkinnat
- Henkilöiden paikallistaminen
- Todisteiden kerääminen /dokumentointi
- TSCM- Teknisen tarkkailun vastatoimet

 

Turvallisuuspalvelut
GPG tarjoaa korkeimman laadun turvallisuus- ja riskienhallinnan asiantuntijapalveluita useille yrityksille ja järjestöille maailmanlaajuisesti. GPG täyttää ammattimaiset valtiolliset turvallisuustasovaatimukset yritysmaailman palveluksessa.

Jokainen GPG:n turvamies on koulutettu korkeimpien vaatimusten mukaan niin taktiikkaa, tekniikka kuin turvallisuutta koskevissa aiheissa, kuten esimerkiksi ensiavussa, erilaisissa operatiivisissa toimintamalleissa sekä kaikkien palveluiden hienotunteisessa varmistamisessa. GPG tunnistaa jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ja toiveet, jotka huomioidaan tapauskohtaisesti. Tämän jälkeen jokainen ratkaisu suunnitellaan, yksilöidään ja toteutetaan kaikkein korkeimpien palveluvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteenamme on toteuttaa korkein mahdollinen turvallisuustaso, täydellisellä hienotunteisuudella sekä mahdollisimman vähäisillä häiriöillä asiakkaidemme jokapäiväiseen elämään.

GPG:n henkilösuojausryhmillä on tarvittava kokemus ja ammattitaito, jotta asiakkaat voivat tuntea olonsa turvalliseksi sekä rentoutuneeksi kaikissa tilanteissa. Henkilösuojauspalvelut on tarkoitettu suojelemaan henkilöitä hyökkäyksiltä heidän henkeä, terveyttä tai vapauttaan vastaan.

GPG varmistaa, että kaikki henkilön suojeluun liittyvät toimet toteutetaan huomaamattomasti sekä ennaltaehkäisevästi. Henkilönsuojausta toteuttava henkilökuntamme on erittäin laajasti koulutettu erilaisten suojaustehtävien toteuttamiseen. Asiakkaisiimme liittyvän kertyneen tiedon aktiivinen suojaaminen, kaikin keinoin, on keskeinen osa tätä palvelukonseptia.

Alla on luettelo GPG:n eräistä palveluista joita tarjotaan säännöllisesti niin yksityisille, valtiollisille kuin yritystason asiakkaille maailmanlaajuisesti:

- Uhka-arviot ja haavoittuvuusanalyysit
- Matkustusturvallisuus
- Ennakkovalmistelut, tiedustelu ja paikallinen opastus
- Vastatiedustelutoimet sekä tarkkailun paljastus
- Henkilönsuojaus
- Kohteensuojaus- työpaikan/kodin turvaryhmät
- Turvakuljetustehtävät
- Tapahtumaturvallisuus
- Konsultointi ja koulutus

GPG on ylpeä tutkijoistaan, turvamiehistään, konsulteistaan kuin myös yhteistyökumppaneina toimivista alihankkijoistaan, jotka ovat toteuttaneet lukuisan joukon tutkinta- ja turvallisuustehtäviä kansainvälisille asiakkaillemme jo yli vuosikymmenen ajan.

Saadaksesi kattavan kuvauksen palveluksistamme katso myös kotisivujamme ruotsin tai englannin kielellä.

Gothia Protection Group on pohjoismainen yritys, joka toimii kansainvälisesti.

Ota vapaasti yhteyttä! Puhelimella +358 10 231 4990 tai sähköpostilla info@gothiaprotection.fi

Please feel free to contact us by telephone at + 46 31 22 55 44 or via e-mail with any questions or service requests. (In English)

 

© 1997-2013 Gothia Protection Group AB