Säkerhetskonsultation

Gothia Protection Group är ett privat civilt Riskhantering- och utredningsföretag med professionella konsulter inom utredning och alla områden av säkerhetsskydd. GPG har säkerhetskonsultation av en professionell säkerhetskonsult eller säkerhetskonsulter över hela landet med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Inom verksamhetsområdet för säkerhetskonsultation utförs temporära och löpande åtaganden för företag, organisationer samt privatpersoner. I rådande affärsstrukturer tillsammans med den allmänna samhällsutvecklingen finns presumtiva och reella risker att ta i beaktande. Dessa är riktade såväl mot företag och organisationer som enskilda individer. Konsultationen syftar till att genom en adekvat analys och bedömning identifiera risker och skapa underlag för hantering av aktuell säkerhetsproblematik.

Kvalificerade resurser

Gothia Protection Group [GPG] har inom ramen för organisationen förfogande över resurser från tre affärsområden; Konsultation, Utredning och Särskild bevakning. Utredning ställer till sitt förfogande kompetenta medarbetare med gedigen erfarenhet av informationsinhämtning och utredningsverksamhet. Särskild bevakning tillhandahåller rutinerad personal med internationell erfarenhet från låg- och högriskuppdrag. Säkerhetskonsulterna är handplockade med kvalificerade kunskaper inom respektive specialområde. Utöver den samlade erfarenheten och sakkunskapen inom den egna organisationen har GPG tillgång till ett globalt nätverk av beprövade aktörer. Sammanfattningsvis har säkerhetskonsulten kvalificerade resurser till sitt förfogande för olika kategorier av krävande uppdrag med uppdragsgivarens intressen i fokus.

Gothia Protection Group åtar sig konsultuppdrag nationellt såväl som internationellt.

Om ni har några frågor om vår säkerhetskonsultation, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.