Riskhantering

Olika typer av säkerhetsrisker har för enskilda individer, företag och organisationer blivit allt mer påtagliga i vår nu så hastigt förändliga omvärld. Detta har medfört att behovet av riskanalyser och implementering av adekvata åtgärder blivit ännu viktigare.

Gothia Protection Group [GPG] har betydande erfarenhet av att hjälpa olika verksamheter att exempelvis identifiera vilka tillgångar som behöver skyddas, vilka avdelningar som är särskilt utsatta, och att realisera strategier som minskar verksamheternas risk. GPG bistår även med kvalificerade hotbildsanalyser och hotbildsbedömningar i förekommande fall.

GPGs mål är att förse sina uppdragsgivare med kvalitativa och pålitliga rapporter som hjälper uppdragsgivaren att ta välgrundade beslut.

Kvalificerade resurser

GPG har inom ramen för organisationen förfogande över resurser från tre affärsområden; Konsultation, Utredning och Särskild bevakning. Utredning ställer till sitt förfogande kompetenta medarbetare med gedigen erfarenhet av informationsinhämtning och utredningsverksamhet. Särskild bevakning tillhandahåller rutinerad personal med internationell erfarenhet från låg- och högriskuppdrag. Säkerhetskonsulterna är handplockade med kvalificerade kunskaper inom respektive specialområde. Utöver den samlade erfarenheten och sakkunskapen inom den egna organisationen har GPG tillgång till ett globalt nätverk av beprövade aktörer. Sammanfattningsvis har säkerhetskonsulten kvalificerade resurser till sitt förfogande för olika kategorier av krävande uppdrag med uppdragsgivarens intressen i fokus.

Gothia Protection Groups säkerhetskonsulter åtar sig riskhantering nationellt såväl som internationellt

Vid förfrågningar avseende riskhantering, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.