Säkerhetstjänster

Gothia Protection Group utgör inom affärsområdet säkerhetstjänster ett komplement till andra bevakningsbolag - bevakningsföretag och bistår med skydd, säkerhet, bevakning, och säkerhetsskydd till uppdragsgivare med särskilda krav och behov.

Ett komplement på bevakningsmarknaden

Gothia Protection Groups [GPG] säkerhetsavdelning arbetar med särskilda bevaknings- och skyddsuppdrag och utgör ett komplement till andra aktörer på bevakningsmarknaden. Företaget anlitas av uppdragsgivare med behov av, och krav på, säkerhetslösningar som står utöver det vanliga i fråga om skydds- och säkerhetsbehov såväl som representativitet, flexibilitet och kompetens.

Särskild kompetens

Gemensamt för de säkerhetstjänster GPG tillhandahåller är att de ställer höga krav på personalstyrkan i fråga om personliga egenskaper, utbildning, erfarenhet och representativitet, och på företagets flexibilitet som leverantör av kompromisslös kvalité i sammanhang där det inte finns utrymme för misstag.

Exklusiv auktorisation

GPG innehar nationell auktorisation från Länsstyrelsen för bevakningsverksamhet och tillhör vidare den grupp av endast sju företag i landet som innehar särskilt utökad auktorisation och godkännande från Rikspolisstyrelsen för professionellt arbete med personskydd och livvakter, vilket i särskilda fall även kan innefatta beväpnad säkerhetspersonal. Denna särskilda auktorisation ställer enligt RPS egen kravspecifikation "stora krav på utbildning och kompetens" och vidare att "företaget måste ha en sådan storlek och organisatorisk struktur att bevakningsverksamheten får den stadga och specialinriktning som krävs". GPG innehar även licens för att bedriva internationellt säkerhets- och livvaktsarbete tack vare tillstånd från Brittiska myndighetens Security Industri Authority (SIA) och är godkänd leverantör till FN.

Polisen SIA FN

Internationella prestigeuppdrag

GPG åtar sig bevaknings- och skyddsuppdrag på internationell basis och sätter stort värde på sina kundrelationer som innefattar allt från artist- och företagselit till kungligheter och statliga företrädare. GPG har exempelvis årligen varit det självklara valet för flera skyddspersoner under World Economic Forum i Davos. Av sekretesskäl omnämns inte uppdragsgivarna direkt här på hemsidan men som finns tillgängliga för direkta referensförfaranden.

Referenser

Om ni har några frågor om vår säkerhetsverksamhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.