Martitim säkerhet

Föränderlig omvärld

Med ett ökat antal incidenter, innefattande alltifrån väpnade kapningar, stölder och rån, till sabotage i hamnar, har vikten av trygghet och säkerhet inom sjöfarten blivit en viktig faktor. Att minska eller eliminera brottslig verksamhet genom att implementera lämpliga skyddsåtgärder, har ofta visat sig vara en effektiv investering.

Minimerad risk

Gothia Protection Group [GPG] har ett brett utbud av tjänster anpassade för den maritima sektorn. GPG erbjuder allt från konsultation till bemanning med erfarna säkerhetsoperatörer för fartygsskydd. GPGs operatörer är certifierade och specialiserade inom respektive ansvarsområden.

Konsultation

GPG bistår företag inom den maritima sektorn att utveckla effektiva säkerhetslösningar inom förekommande verksamhetsområden. Konsultationen syftar till att genom en adekvat analys och bedömning identifiera risker och skapa underlag för hantering av aktuell säkerhetsproblematik.

Säkerhetsbesiktningar

En besiktning syftar till att ge en djupgående bedömning av säkerheten och sårbarheten ombord eller i hamn. GPG har betydande erfarenhet av att identifiera vilka tillgångar som behöver skyddas, vilka zoner som är särskilt utsatta, och att realisera strategier som minskar eventuella risker. GPG bistår även med kompletta riskanalyser och hotbildsbedömningar i förekommande fall.

Tekniska lösningar

GPG erbjuder ett stort utbud av teknikl ösningar som ökar säkerheten för uppdragsgivarens besättning, last och fartyg. Några av de tekniska lösningar som GPG erbjuder är bland annat specialanpassade; larm- och videoövervakningssystem, metalldetektorer, radarutrustning, mörkermedel, kommunikationsutrustning och teknik för tillträdeskontroll.

Fartygsskydd

Behovet av en hög skyddsnivå inom sjöfarten har blivit allt mer nödvändig med hänsyn till ökningen av angrepp och kapningar mot kommersiella fartyg och privata båtar, både till sjöss och i hamn. För att öka säkerheten för besättning, last och fartyg, erbjuder GPG välutbildade och erfarna säkerhetsteam. GPGs operatörer har sin bakgrund från specialistenheter inom militär, polisiär och privat säkerhetsverksamhet. De har betydande operativ erfarenhet från olika miljöer, kulturer och konfliktområden. GPG utför även skrovinspektioner, spaningsskydd, motspaning, repatriering, flyktingeskorter och fripassagerarassistans.

Utbildning

GPG erbjuder utbildningar och seminarier för att skapa förutsättningar för ett högre säkerhetstänkande inom den maritima sektorn. GPGs instruktörer utbildar inom bland annat följande områden: skydds- och beredskapsplanering, försvars- och akutåtgärder, angriparnas modus operandi, lagstiftning och konventioner, skyddsmanövrering, säkerhetsteknik, hotbildsbedömning. Seminarier och utbildningar anpassas efter uppdragsgivarens specifika behov.

Gothia Protection Group åtar sig maritima säkerhetslösningar i Sverige, Norden och på internationell basis.

Om ni har några frågor om Maritim säkerhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.