Platsbevakning - Säkerhetsteam

Gothia Protection Groups säkerhetsvakter, operatörer, väktare, skyddsvakter och öviga vakter innehar särskild kompentens och utgår från Stockholm, Göteborg och Malmö.

Vissa platser kräver under rådande omständigheter temporära eller permanenta säkerhetshöjande insatser i form av personell bevakning. Exempel på detta kan vara:

Gothia Protection Group [GPG] bistår sina uppdragsgivare med denna tjänst och utformar den efter behov och i samråd med berörda personer. Utformningen kan komma att variera stort beroende på syfte, mål, geografisk placering, m.m. Användning av uniformerad personal ger ofta en avskräckande effekt samtidigt som dold skyddsspanande personal har bättre möjlighet att dokumentera en händelse. Exempel på platser där bevakning kan komma att bli aktuellt anges nedan:

Gothia Protection Group åtar sig platsbevakning över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om platsbevakning, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.