Resesäkerhet - Reseskydd

Nyckelordet för resesäkerhet är gediget förarbete vilket innefattar risk- och omvärldsanalys. Detta på grund av stora skillnader från land till land beträffande exempelvis samhällsstrukturer, kultur och kriminalitet. Mot denna bakgrund är det mycket viktigt att inför en resa kontrollera bland annat det politiska läget men även vad som kan ses som säkra platser vid ett eventuellt tillbud. Här kan Gothia Protection group [GPG] bistå med en viktig och oersättlig roll för att i en främmande miljö där seder och bruk skiljer sig bibehålla en god säkerhetsnivå. För det otränade ögat kan förändringar i normalbilden, som alltid föregår en incident, vara svårare att upptäcka än i ens hemmamiljö. En god rutin är att alla utrikesresor föregås av en säkerhetsanalys som reglerar vilka säkerhetsåtgärder som behövs. Nedan följer en lista på information som ofta är bra att anskaffa inför en resa:

Säkerhetstransport

Under vissa omständigheter eller till vissa högrisksdestinationer kan det vara en nödvändighet att använda sig av en säkerhetstransport. Säkerhetstransporter är betydligt mer än bara armerade fordon. Beroende på situation, kan uppdragsgivaren vilja anlita säkerhetschaufförer, livvaktsskydd och eskortfordon. GPGs personal är utbildad i preventiva säkerhetskoncept och skyddsförarteknik vilket inkluderar undvikande av ”flaskhalsar” och andra riskzoner. GPG tillhandahåller säkerhetschaufförer för alla typer av transporter och har ett mycket stort nätverk av beprövade säkerhetschaufförer i de fall absolut lokalkännedom anses nödvändig.

GPGs uppfattning är att en säkerhetschaufför i huvudsak skall fokusera på sitt ansvarsområde. I de fall ytterligare skydd kan komma att krävas skall skyddspersonen även eskorteras av livvakt.

Livvaktsskydd

Vissa platser och situationer kräver livvaktsskydd och GPG kan leverera kvalificerade livvaktstjänster I praktiskt taget hela världen. GPGs livvakter har stor internationell erfarenhet m.m. som ni kan läsa mer om under Livvaktskydd. Det är av stor vikt att ha god lokal förståelse när internationellt skyddsarbete planeras. GPG kan bistå med rekognosering och planering genom att sända personal före resesällskapet.

Reseassistans

Som ett komplement till livvaktskydd erbjuder GPG en tjänst som inte bara ansvarar för säkerhetsfrågor utan även aktivt bistår i hela reseplaneringen. Exempel på detta är planering och bokning av; flyg, transporter, kontroll av mötesplatser, hotell, restauranger samt tips på lokala sevärdheter. GPG kan även bistå med visum, valutor och lokala föreskrifter i förekommande fall. GPG ansvarar så att hela resan genomförs med minimala störningar och att vistelsen i sin helhet håller önskad standard. En reseassistans kan vara mycket värdefull vid resedestinationer där säkerhetsläget snabbt kan förändras. Resor till sådana platser kräver exempelvis att adekvata handlingsplaner finns som täcker behovet av alternativa säkra uppehållsplatser och evakueringsplaner m.m.

Anpassade tjänster

GPG har erfarenhet av en stor mängd anpassade tjänster. Flera av dessa tjänster har anpassats både för kortare och längre perioder.

Gothia Protection Group åtar sig resesäkerhet över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om resesäkerhet, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.