Säkerhetsteknik - Kameraövervakning - CCTV

Gothia Protection Group [GPG] använder sig av den senaste säkerhetsteknik och kameraövervakning som finns tillgänglig på marknaden för att optimera sina tjänster till nytta för uppdragsgivarna. GPG är en oberoende leverantör av säkerhetstjänster och är inte heller begränsad till att nyttja särskilda leverantörer för säkerhetsteknik. GPG har mycket stor erfarenhet av projektering av säkerhetsteknik och användandet av densamma.

Anti-Avlyssning

Antiavlyssningsåtgärder syftar till att upptäcka och lokalisera aktiva och passiva avlyssnings och övervakningssystem. Både elektroniska och fysiska sök genomförs av specialister med den senaste teknologin och metodiken till förfogande.

Sök prissätts i förhållande till anläggningens storlek och fysisk layout. GPG utvecklar också kontinuerliga anti-avlyssningsprogram på månads eller kvartalsbasis.

Kontakter med GPG skall av naturliga skäl initieras via annan telefonlinje och från annan plats än den som är avsedd för åtgärd.

Detektering

Dokumentation

Passagesystem

Till ovanstående teknik har vi haft stor samverkan med IPS Alarm som innehar Säkerhetsklass 4 och är ISO 9002 certifierade samt har en 24-timmars jour för avtalskunder.

IPS Alarm logo

Mobila enheter

Till ovanstående teknik har vi haft stor samverkan med Amigo Alarm.

Amigo logo

Webbaserat verksamhet- och ledningsstöd

Gothia Protection Group åtar sig tekniska säkerhetslösningar över hela landet och på internationell basis

Om ni har några frågor om säkerhetsteknik, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.