Internutredningar

Gothia Protection Groups internutredare hjälper företag att genomföra internutredningar vid brott som bestickning där en internutredning är av största vikt.

Internutredningar är ett verktyg som hjälper en organisation att förebygga och hantera interna oegentligheter på ett konstruktivt och affärsmässigt sätt. När omkring 85% av alla brott mot verksamheter utförs av någon inom organisationen är det inte frågan om, utan när en organisation behöver adressera frågan. Det avgörande är hur man går tillväga.

Många gånger känner personalchefer och ledning osäkerhet inför att hantera frågor om interna oegentligheter därför att det saknas en policy för internutredningar och för hur beslut fattas på basis av resultaten. En sytematisk hantering av indikationer på interna oegentligheter skapar förutsättningar för en sund arbetsmiljö där ledning och personal känner förtroende för varandra och där verksamheten lättare flyter friktionsfritt.

Gothia Protection Group [GPG] har stor erfarenhet av internutredningar och hjälper er organisation att på ett professionellt och korrekt sätt hantera interna oegentligheter inom följande områden.

Våra internutredningar bedrivs under strikt sekretess, på ett opartiskt och korrekt sätt, under ordnande former och i enlighet med gällande lagstiftning. Vi väger alltid in behovet av att en interutredning uppfattas som schysst av alla parter för att förebygga förtroendeskador internt. GPG arbetar tillsammans med er ledning och juridiska företrädare där vi fungerar som en neutral tredjepartsresurs och iklär oss inte rollen av polis eller åklagare.

Gothia Protection Group åtar sig utredningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om internutredningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.