Kartläggning

Gothia Protection Group utför kartläggningar av personer, företag, organisationer och nätverk. Kartläggningar utförs över hela landet och på internationell basis med huvudkontor i Göteborg, och lokal närvaro i Stockholm och Malmö.

Spårning av förvunnen person

Gothia Protection Group [GPG] genomför kartläggningar av omständigheter i ärenden av risk- och säkerhetskaraktär. En kartläggning är en på bredden och på djupet utvidgad form av undersökning där syftet är att skapa en heltäckande bild av ett sakläge. Kartläggningen ligger till grund för beslut om hur beslutsfattaren skall hantera situationen och vilka åtgärder och insatser som skall vidtas för att påverka den. GPGs kartläggningar innefattar bland annat:

Kartläggningen sammanställs av information som inhämtas genom beprövade utrednings- och informationsinhämtningsmetoder som spaning, research, utredningsintervjuer, tekniska åtgärder och annan verksamhet.

Gothia tillhandahåller tjänster över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om kartläggningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.