Spårning av personer och tillgångar

Gothia Protection Group hjälper till med spårning av förvunnen person eller tillgångar och genomför eftersök för att spåra och lokalisera dessa. Vi finns med huvudkontor i Göteborg och lokal närvaro i Stockholm och Malmö.

Spårning av förvunnen person

När man talar om en försvunnen person är definitionen av ordet förvunnen viktigt att klarlägga. Det finns företrädesvis tre olika former av försvunnen;

  1. Ett barn eller en person som på grund av orienteringsvårigheter ouppsåtligen kommer vilse.
  2. Någon har tappat kontakten med en person som de känner sedan tidigare och kan inte hitta denne igen.
  3. En person som uppsåtligen håller sig själv och/eller annan undan upptäckt av juridiska, ekonomiska eller personliga skäl genom att undanhålla sig fysiskt eller formellt.

Den som initialt bör göras för att lokalisera en person är att fastslå orsaken till försvinnandet. Därefter kan en lokaliseringsutredning inledas. Om det rör sig om den förstnämnda "vilsekategorin" är det av största vikt att utan dröjsmål kontakta Polisen och låta dem inleda ett eftersök. Ärenden där det föreligger fara för liv och hälsa har hög prioritet och det kan förväntas att en insats inleds omedelbart.

I det fall det rör sig om kategori två och tre, är det troligt att eftersökaren själv får ta initiativet till att finna eftersökt person genom en lokaliseringsutredning.

Spårning av försvunna tillgångar

Det är inte ovanligt att tillgångar försvinner ”spårlöst” i samband med att någon annan än den aktuelle förvaltaren gör anspråk på dem. Det är inte heller ovanligt att en person undanhåller eller hemlighåller tillgångar som denne kan komma att bli av med i samband med till exempel en rättsprocess.

Gothia Protection Group [GPG] genomför utredningar som syftar till att; Tillvägagångssättet i GPGs tillgångsutredningar baseras på beprövade utredningsmetoder i form av;

Beakta att tid ofta är en viktig faktor och därför av största vikt att en lokaliserings- och/eller tillgångsutredning inleds så snabbt som möjligt oavsett om det rör sig om tillgångar eller personer. Gothia Protection Group åtar oss uppdrag på inrikes och internationell basis.

Om ni har några frågor om lokaliseringsutredningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.