Stölder, Internstölder och Svinn

Gothia Protection group bedriver utredning av internstölder, stöld, svinn och andra former av stölder. Vi finns med huvudkontor i Göteborg och lokal närvaro i Stockholm och Malmö.

Stölder och svinn i alla dess former är ett stort problem som drabbar de flesta företag. En betydande del av de stölder företag utsätts för är internstölder utförda av anställda eller andra personer med tillträde till verksamhetslokalerna exempelvis städare, bud etc. När en stöldproblematik uppdagas skall denna hanteras utan dröjsmål för att begränsa skadan så skyndsamt som möjligt. Att inte göra någonting leder oundvikligen till ökad skada och till en allmän demoralisering av verksamheten.

Kraftfulla åtgärder

Gothia Protection Group [GPG] tillhandahåller omedelbara åtgärder mot stölder och svinn av alla olika slag och genomför kompletta utredningar av och insatser mot;

Beprövade arbetsmetoder

Gothia Protection Group [GPG] har stor erfarenhet av stöld- och svinnärenden och har den formella kompetens, kreativitet, fantasi och tillgång på de tekniska resurser som är en förutsättning för en lyckad utgång.

Utredarna använder sig av beprövade utredningsmetoder och samlar initialt information genom kontroll av befintlig dokumentation, bakgrundsundersökningar, bevissäkring, intervjuer, spaning, infiltration, teknisk verksamhet och andra åtgärder för att kartlägga och dokumentera verksamheten. Den fortsatta utredningen inriktas sedan på att storleksbedöma förluster och därefter om möjligt lokalisera och återvinna dessa.

Tekniska hjälpmedel används många gångar som ett komplement till övriga åtgärder.

Stöld

Gothia Protection Group åtar sig utredningsuppdrag över hela landet och på internationell basis.

Om ni har några frågor om stöld- och svinnutredningar, tveka inte att kontakta oss per telefon eller skicka ett e-mail till info@gothiaprotection.se.